0934062768

Pháp luật

Quy định về đầu tư cổ phần
  • 29-05-2014
  • 556 lượt xem

Quy định về đầu tư cổ phần

Theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp, “tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh...”.

IMGROUP

Tìm